Serwis o Wapienicy - Portal informacyjny dzielnicy Wapienica | Bielsko-Biała


Idź do treści

Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy - www.wapienica.org

Kontakt

Idea powstania stowarzyszenia zrodziła się wiosną 2011roku. Podczas zebrania założycielskiego 12 kwietnia 2011roku, został uchwalony statut oraz wybrany zarząd. Dwa miesiące później złożony został komplet dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego.19 sierpnia 2011 roku to najważniejsza data - tego dnia stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane.

Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy za główne cele stawia sobie:
- upowszechnianie wiedzy o tradycjach i historii osiedla Wapienica,
- umacnianie między mieszkańcami więzi społecznych, zainteresowanie życiem, wyglądem i rozwojem Wapienicy,
- poprawa jakości życia mieszkańców oraz pobudzenie ich aktywności w życiu społecznym i gospodarczym dzielnicy,
- działania na rzecz infrastruktury w osiedlu Wapienica,
- współpraca z wszystkimi organizacjami działającymi na terenie Wapienicy.

Siedziba stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy
ul. Cieszyńska 388
43-382 Bielsko-Biała

Telefony kontaktowe:
p. Zbigniew Konieczny - 694 844 536
p. Ilona Kuś - 505 494 408
p. Bożena Penkała - 696 146 060

pocztówka wapienica

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu: Zbigniew Konieczny
Wiceprezes: Agnieszka Kowalska
Wiceprezes: Ilona Kuś

Skarbnik: Bożena Penkała
Sekretarz: Dawid Kochowski

Komisja rewizyjna
Przewodnicząca: Krystyna Stekla
Członek: Anna Terlecka
Członek: Adam Brachowski

pocztówka wapienica

Aby stać się członkiem stowarzyszenia należy zapoznać się ze statutem oraz wypełnić deklarację członkowską i wysłać na adres:

Grażyna Hordziejewicz
ul. J. Bożka 16
43-382 Bielsko-Biała


Statut oraz deklarację można pobrać poniżej.

Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Wapienicy*
Deklaracja członkowska*


* aby otworzyć pliki PDF potrzebny jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony producenta: https://get.adobe.com/pl/reader/

Aktualności | O Wapienicy | Turystyka | Przyroda | Obiekty | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego