Serwis o Wapienicy - Portal informacyjny dzielnicy Wapienica | Bielsko-Biała


Idź do treści

Kościół św. Franciszka - www.wapienica.org

Obiekty

Pomysł budowy kościoła na terenie Wapienicy, jak podaje spisany przekaz znajdujący się w parafialnym archiwum, zrodził się w 1916 r., kiedy to Franciszek Handzel miał sen, w którym widział krzyż opuszczający się z nieba na pole należące wówczas do ewangelika Berke. Po tym wydarzeniu podejmowano starania, aby sen ten stał się rzeczywistością. W tym celu, w porozumieniu z proboszczem parafii św. Mikołaja ks. J. Bulońskim, w 1924 r., został utworzony Komitet Budowy Kaplicy w Wapienicy.

I tak 14 września 1930r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego dokonano poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kaplicy św. Franciszka z Asyżu i Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. W tym też dniu na ziemi wapienickiej została odprawiona pierwsza Msza święta.

Budowę kaplicy, którą rozpoczęto zaraz po poświęceniu kamienia węgielnego przeprowadzono według projektu z 1928 r. wykonanego przez firmę "Korn" z Bielska. 4 września 1931 r. odbyło się poświęcenie nowej kaplicy pw. Św. Franciszka i NMP Wspomożenia Wiernych. Kaplica stała się filialnym kościołem bielskiej parafii św. Mikołaja, w której początkowo raz w miesiącu, a później w każdą niedzielę sprawowana była Msza Św. którą celebrowali na zmianę kapłani pracujący w parafii św. Mikołaja, przywożeni każdorazowo przez wiernych z Wapienicy.

kaplica wapienica

Z chwilą objęcia funkcji duszpasterskich przez ks. Jana Jeżowicza podjęto starania o budowę nowego kościoła, gdyż wybudowana w 1931 r. kaplica mogła pomieścić niewiele osób, natomiast w 1948 r. Wapienica liczyła już 900 wiernych. W 1950 r. po uzyskaniu zgody władz duchownych i państwowych przystąpiono do budowy nowej świątyni, to znaczy rozbudowy istniejącej kaplicy pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. 17 września nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół. W rok później dzięki ofiarnej pracy mieszkańców Wapienicy i staraniom ks. Proboszcza Jeżowicza odbyło się poświęcenie nowego kościoła. W ceremonii poświęcenia uczestniczyło 17 księży i około 7000 wiernych z sąsiednich parafii.

W 1953r. wikariusz kapitulny ks. Infułat Filip Bednorz, pełniący obowiązki ordynariusza diecezji katowickiej wydał dekret erygujący z dniem 16 marca 1953 r. kurację pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Wapienicy. Teren nowo utworzonej kuracji wydzielony został z następujących parafii: św. Mikołaja, Opatrzności Bożej w Jaworzu i św. Marcina
w Międzyrzeczu. Od tego momentu kościół w Wapienicy stanowi samodzielną placówkę duszpasterską posiadającą osobowość prawną.

budowa kościoła w wapienicy

W czasie gdy Wapienica stanowiła kurację pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, przystąpiono do organizowania wystroju kościoła, który rozpoczęto w 1954 r. od zakupienia nowych ławek oraz stacji Drogi Krzyżowej. Dalsze prace podjęto po wizytacji przeprowadzonej przez wikariusza kapitulnego 26 maja 1955r. Zakupiono nowe konfesjonały, a rok później świątynia wzbogaciła się o nową rzeźbioną ambonę oraz chrzcielnicę wykonaną z kamienia moralnego. Część głównego ołtarza oraz nowe pancerne tabernakulum zostały ufundowane w latach 1958 - 59. W tym samum czasie zostały umeblowane dwie zakrystie: dla kapłanów i ministrantów. Powiększono również park i plac wokół kościoła.

W latach 60 kościół parafialny oprócz zegara na wieży kościelnej wzbogacił się o nowe boczne ołtarze Najświętszego Serca Jezusa i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W dniach od 5 lipca do 16 listopada 1974r. zainstalowano kościelne 27-głosowe organy firmy Grandy - Biernacka z Warszawy. W latach 1976 - 77 dokonano przebudowy prezbiterium przystosowując je do wymogów liturgii posoborowej. Wtedy też pod stopniami prezbiterium zainstalowano nadmuch grzewczy kościoła, a dwa lata później w 1979 r. zamontowano nowe balaski oraz nowe świeczniki.

W latach 90 trwały w parafii liczne prace remontowo - budowlane: zainstalowano III manuał w organach, dokonano zakupu działki na powiększenie cmentarza parafialnego, wykonano nowy napęd dzwonów i ławki na chórze, zainstalowano nowy zegar komputerowy do sterowania dzwonów. Należy wspomnieć też remont wieży kościelnej, która otrzymała nowe pokrycie blachą miedzianą i remont obejścia wokół kościoła i na cmentarzu (nowe kostki chodnikowe). Rozpoczęto budowę Domu Przedpogrzebowego.

Parafia upamiętniła Jubileuszowy Rok 2000 oddaniem do użytku Domu Przedpogrzebowego. Ks. Bp Tadeusz Rakoczy dokonał poświęcenia kaplicy pw. Bł. Ojca Pio mieszczącej się
w dawnej "Klimczokówce", byłym domu wczasowym FWP, a obecnie będącej własnością Fundacji "Nadzieja". W nowej kaplicy odprawiana jest co niedzielę Msza święta a także
w poniedziałki, środy i piątki. W roku 2001 obchodzono 50 - lecie poświęcenia kościoła parafialnego a dwa lata później dzięki ofiarności pokryto cały kościół blachą miedzianą.

28 sierpnia 2004 roku nastąpiła zmiana proboszcza w parafii. Ksiądz Józef Śliż po 34 latach posługi proboszczowskiej w parafii przeszedł na emeryturę a dekretem Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego na jego miejsce skierowany został ks. Jerzy Matoga. 29 września 2004 roku pod przewodnictwem Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, Kapłanów Dekanatu oraz Kapłanów pochodzących z parafii i z udziałem licznie zgromadzonych parafian odbyła się Msza św. w czasie której wspólnota parafialna podziękowała ks. Józefowi Śliżowi za jego długoletnią posługę proboszczowską w parafii.

Na zakończenie tej uroczystości Ksiądz Biskup Ordynariusz ku wielkiej radości kapłanów i parafian ogłosił, że w dowód uznania za ofiarną służbę kapłańską ks. Józef Śliż został mianowany Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości Jana Pawła II czyli otrzymał godność prałata. W dniach 12 - 13 listopada 2005 roku odbyła się kanoniczna wizytacja parafii, którą przeprowadził Ksiądz Biskup Janusz Zimniak.

Od 2006roku rozpoczęły się prace związane z generalnym remontem i upiększeniem świątyni. Wykonano m.in. nową marmurkową posadzkę, ołtarz, odnowiono wszystkie figurki, ławki, konfesjonały, wykonano nowe nagłośnienie, wymieniono instalację elektryczną. W oknach pojawiły się witraże ze scenami z życia św. Franciszka - patrona parafii. Na zewnątrz wykonano illuminację, monitoring, nowe alejki brukowe wokół kościoła, pomalowano budynek.

Skala wykonanych prac i troska o świątynię i jej obejście zaowocowały radosnym i historycznym dla całej parafii dniem konsekracji kościoła, której dokonał 19 listopada 2011 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy. W uroczystości wzięli udział Kapłani pochodzącymi z naszej parafii, Kapłani, którzy sprawowali posługę duszpasterską w naszej parafii, Kapłani naszego dekanatu a także wielu zaproszonych Kapłanów spoza dekanatu. W uroczystości uczestniczył także Prezydent Miasta Bielska – Białej pan Jacek Krywult a także przedstawiciele Zarządu i Rady Miasta. Oczywiście nie zabrakło Dobrodziejów i Ofiarodawców naszej świątyni a także wielu Parafian.

treść pochodzi ze strony internetowej:
www.wapienica.bielsko.opoka.org.pl

Aktualności | O Wapienicy | Turystyka | Przyroda | Obiekty | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego