Serwis o Wapienicy - Portal informacyjny dzielnicy Wapienica | Bielsko-Biała


Idź do treści

Inkubator Technologiczny - www.wapienica.org

Obiekty

Ideą inkubatora było stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm wykorzystujących nowoczesne technologie oraz działających w branżach innowacyjnych przy jednoczesnej bliskiej współpracy z ośrodkami badawczymi i naukowymi. Głównym pomysłodawcą utworzenia Inkubatora była Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska-Białej (ARR), która zaangażowała w realizację Projektu Gminę Bielsko-Biała oraz Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Dzięki podpisanemu przez trzech partnerów Porozumieniu o współpracy, możliwym stało się pozyskanie dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.3 "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm". Złożony przez ARR S.A. w 2004 roku wniosek okazał się najlepszym i najwyżej ocenionym przez Agencję Rozwoju Przemysłu w Warszawie, która przyznała kwotę 10,3 mln zł na jego realizację. Gmina zapewniła 12,5% wkład w inwestycję poprzez podwyższenie kapitału akcyjnego spółki o kwotę 1,43 mln zł. Budowa Inkubatora kosztowała 14 mln zł. Inwestycję rozpoczęto 11 maja 2005 roku, a oddano do użytku 18 października 2006r.

Firmy ulokowane w BIT mają zapewnione konkurencyjne warunki rozwoju dzięki systemowi preferencyjnych stawek czynszowych za wynajem powierzchni, szerokiemu dostępowi do usług recepcyjno-biurowych oraz usług doradczych i szkoleniowych. Istotnym elementem systemu "inkubacji" firm jest możliwość korzystania z pozostałych obiektów będących
w posiadaniu Agencji.

W niedalekiej przyszłości planowane jest utworzenie w BIT specjalistycznych laboratoriów świadczących usługi z zakresu inżynierii przemysłowej, co umożliwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnego zaplecza techniczno-badawczego.

treść pochodzi ze strony internetowej:
www.um.bielsko.pl
zdjęcia pochodzą ze strony internetowej:
www.bit.arrsa.pl

Aktualności | O Wapienicy | Turystyka | Przyroda | Obiekty | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego