Serwis o Wapienicy | Aktualności | Strona dzielnicy Bielska-Białej


Idź do treści

Wszystkie aktualności znajdziemy na facebooku. Zachęcamy do polubienia, bądź na bieżąco!


Dolina Wapienicy
Hotel Papuga
Hotel BIT
Gimnazjum nr 15
Szkoła Podstawowa nr 32
KS Sprint
LKS Zapora
Krzywa Chata
Nadleśnictwo Bielsko
Pizzeria Niki
Kolej Szyndzielnia
Stok Dębowiec
www.halcnow.pl
www.miedzyrzecze.org.pl
www.beskidia.pl
www.wapienica.org - Serwis o Wapienicy


miejsce na twoją reklamę w Serwisie o Wapienicy
miejsce na twoją reklamę w Serwisie o Wapienicy

Bielsko-Biała położone jest w południowej Polsce u stóp Beskidów: Śląskiego i Małego. Miasto liczące ok. 175 tys. mieszkańców posiada w swoich granicach administracyjnych, na zachodzie Wapienicę - największą terytorialnie dzielnicę miasta. Zajmuje ona 2 588,56ha i prawie dwukrotnie przewyższa Hałcnów(1350,91ha) - drugi pod względem powierzchni. Graniczny ona od północy z Międzyrzeczem, od północnego-wschodu ze Starym Bielskiem, od wschodu z Os. Polskich Skrzydeł, Aleksandrowicami i Kamienicą, od południowego wschodu z Mikuszowicami, od południa ze Szczyrkiem oraz od zachodu z Jaworzem i Jasienicą.

Wapienica jest trzecim pod względem liczby ludności osiedlem Bielska-Białej(jednostki pomocniczej gminy). Zamieszkuje ją ok. 10,5 tys. mieszkańców. Wyprzedzają ją osiedla Złote Łany i nieznacznie Karpackie (dane na XII 2006)

Dzielnica rozlokowana na osi północ-południe, po obu stronach rzeki Wapienica (ze znaczną przewagą po zachodniej stronie). Położona u stóp Szyndzielni(1026m n.p.m.) i Błatniej(912m n.p.m.). Najwyższym szczytem położonym w obrębie dzielnicy jest Klimczok (1117m n.p.m.), który jest również najwyższym punktem miasta. Wapienica jest dobrym punktem wyjściowym w pobliski Beskid Śląski, tutaj rozpoczynają się szlaki na Szyndzielnię oraz Błatnią. Centrum dzielnicy położone jest na wysokości 360-380 m n.p.m. Od północy dzielnicę przecina Bielsko-Biała - Cieszyn, a w centralnej części linia kolejowa z Bielska-Białej do Cieszyna (obecnie nieczynna).

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1571roku, miejscowość od początku wchodziła w skład najbliższych gmin wiejskich, które wraz z Bielskiem - jako centrum miały według niemieckich teoretyków tworzyć tzw. "niemiecką wyspę językową" na terenie Śląska Cieszyńskiego. Losy tej miejscowości były ściśle związane z rozwojem Bielska, jego przemysłem i kulturą. Początkowo większość mieszkańców stanowili ewangelicy, ale po zamknięciu tutejszego zboru w 1654 roku górę wzięli katolicy. Ze spisów ludności z lat 1890 i 1900 wynika, że na ogólną liczbę 7327 aż 75% przyznawało się do narodowości niemieckiej a tylko 25% do polskiej. Wieś już wówczas miała charakter przemysłowo-rolniczy, typowo podmiejski i wyraźnie ciążyła do miasta.

W roku 1893 za czasów Monarchii Austro-węgierskiej i politycznej autonomii Śląska Austriackiego władze ówczesnego miasta Bielitz zdecydowały o utworzeniu nowoczesnego ujęcia wody dla miasta ze studni głębinowych na potokach Żydowskim i Wapienica. Niedługo potem wybudowano miejski wodociąg. W latach 1928-1931 kosztem 14mln zł niemiecka firma z Drezna "Dyckerhoff U. Widmann" wybudowała okazałą zaporę, co było bardzo poważnym wydatkiem nawet dla tak zamożnego miasta, jak ówczesne Bielsko. Inwestycja ta zapewniła miastu 12tys. m3 czystej wody na dobę.

Miasto posiadało szereg umocnień obronnych, ciągnący się od Klimczoka przez Wapienicę do Dziedzic. Rozpoczęto ich budowę w marcu 1939roku. W latach okupacji(począwszy od 1943roku) miejscowość była widownią kilku akcji ze strony partyzantki polskiej, działającej w rejonie Błotnego i Klimczoka(oddział Habdasa). 20 stycznia 1945 roku żandarmeria rozstrzelała w Wapienicy 11 partyzantów. Po 1968 roku rozpoczęto gazyfikację gromady Wapienica oraz zorganizowano wiejski ośrodek zdrowia. Zbudowano oczyszczalnię ścieków wraz z kanalizacją, basen kąpielowy. Część osiedla otrzymała wodociągi. Na terenie gromady powstały 3 domy FWP, Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Zakładów Koksowniczych, Ośrodek Wypoczynku i Szkolenia POM. W 1969roku Wapienica była największą gromadą (28,88km2) w powiecie bielskim a jej ludność liczyła 4257 mieszkańców. W 1977 roku Wapienica została włączona do miasta Bielska-Białej wraz z innymi dzielnicami, a w roku 2017 obchodziliśmy 40lecie dzielnicy.

Aktualności | O Wapienicy | Turystyka | Przyroda | Obiekty | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego